Veřejné osvětlení v obci Bohutín

Úspěšně jsme dokončili první etapu instalace veřejného osvětlení v obci Bohutín.