Instalace veřejného osvětlení

dokončená první etapa instalace
veřejného osvětlení v obci Bohutín